Produktene våre finnes overalt
Riktig varmeveksler - en viktig komponent i en større helhet.

Bruksområder

Aircoil together in warm and cool

Vi er her for deg og hjelper deg gjerne

Hva skjuler seg på takene i byen?

Det er mange bruksområder for varmevekslende produkter.  De finnes overalt og i alle miljøer. Produktene skjuler seg på de mest uventede og ulike steder. På hotelltak er det dry coolers og luftvarmepumper. På kjøpesenteret jobber et ventilasjonsaggregat i det skjulte for å gi et godt innendørsmiljø. 

Tilpassede rørdetaljer og komplekse sammensetninger

MATERIALVALG OG KOMBINASJONER

Hva som er det riktige materialvalget avhenger av hvor installasjonen din skal være i drift. Korrosive miljøer, temperaturvariasjoner eller varierende volum stiller ulike krav til hvilken type varmevekslende produkter som er nødvendig.

Hvis du velger et produkt av riktig material, kan du på en enkel måte sikre deg mot problemer med korrosjon i batterier. Et helt og rent batteri yter bedre, noe som gir reduserte driftskostnader og forlenger levetiden.

VARME, VENTILASJON OG LUFTKONDISJONERING

VARME, VENTILASJON OG LUFTKONDISJONERING

Mennesker trenger luft med riktig temperatur og i riktig volum for å trives. Hver installasjon stiller ulike krav og krever derfor ulike løsninger. I hoteller, biblioteker, varehus, kontorer, fabrikker, museer og sykehus.

Løsninger som tar hensyn til hver bygnings forutsetninger, og der komponentene våre kan samhandle optimalt med andre deler i konstruksjonen.

Produktene våre er en viktig del av helhetsløsningen som bidrar til å skape skapa ett behagelig innendørsklima, gjerne med så lave energikostnader som mulig.

Kraft, industri og prosess

Kraft, industri og prosess

Kontinuerlig drift, høye temperaturer eller miljøer som er utsatt for kjemikalier, forurensninger, vær og vind er vanlige utfordringer i industrien.

Aircoil har i årenes løp samlet både kunnskap og erfaringer som gjør at vi kan foreslå robuste løsninger for alle bruksområder.

Prosesskjøling

Prosesskjøling

Kjølerom, fryselager, datasenter, serverhaller og industriprosesser har én ting felles – behovet for å avlede overskuddsvarme. Produktene våre produserer kjølingen som kreves.

Vi har hele spekteret: fra helt tørre kjølere og kondensatorer til helt våte tårn via adiabatiske kjølere og hybridtårn.

Matvarekjøling

Matvarer

Produksjonslinjer, kjøledisker og fryserom er deler av matvarehåndteringen der det er viktig åt holde en kontrollert temperatur fordi kjølekjeden ikke må brytes.

Dette stiller ekstra høye krav til hvilken type varmevekslere som skal brukes i kjøledisker, kjølerom eller kjølebiler. Det kan også dreie seg om å velge riktig kondensator eller drycooler til et fryselager.

Aircoils kunnskap bidrar med ideer og løsninger, fra start til ferdige produkter. Kombibatterier.

OEM, original equipment manufacturer

I prosjekter der produkter for serieproduksjon skal produseres, kan vi tilføre spesialkompetanse og komme med skreddersydde løsninger.

Det kan være store prosjekter som tar år fra idé til ferdig produkt eller prosjekter som kan løses med en telefonsamtale.

Aircoils kunnskap bidrar med ideer og løsninger, fra start til ferdige produkter. Vi garanterer dessuten miljøvennlige, bærekraftige løsninger med riktig kvalitet og pris.

Scroll to Top