GDPR

Retningslinjer om personvern for Aircoil AS

Aircoil AS (Aircoil) verner om din personlige integritet, og vi arbeider alltid for å beskytte personopplysningene dine på best mulig målte og følge gjeldende lover og regler for personvern. I disse retningslinjene om personvern informerer vi deg om hvordan personopplysningene dine blir behandlet av. Disse retningslinjene gjelder for alle opplysninger som samles inn i forbindelse med forespørsler fra deg, prosjektering av nye produkter, bestilling, kjøp du foretar hos Aircoil, gjennom bruk av hjemmesiden vår eller abonnement på nyhetsbrev.

Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine?

Aircoil AS (853 040 592), Anton H Mysensgate 16, 1850 Mysen er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Du kan kontakte personvernombudet vårt på tlf.:  +47 730 21 779 eller via e-post til fe@aircoil.se.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Aircoil behandler personopplysninger du selv har gitt oss, som vi samler inn via nettstedet vårt via skjemaer når du registrerer deg for nyhetsbrev eller bestiller et av beregningsprogrammene våre. Vi samler også inn personopplysninger fra deg når du foretar en forespørsel eller et kjøp hos oss. Det er også mulig at du vil gi Aircoil informasjon av andre årsaker. Informasjonen du gir kan være navn, personnummer (hvis du er et enkeltmannsforetak), kontakt- og adresseopplysninger, e-postadresser og telefonnummer.

Til hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

Vi behandler kontaktopplysningene dine for å administrere forespørsler fra deg, ordre og leveranser til deg og eventuelle avtaler med deg, samt for å gi deg informasjon og service etter at vi har levert produktet vårt.

Personopplysningene dine kan også bli brukt til markedsføring, oppfølging samt for vår salgs- og produktutvikling med det formål å forbedre tjenestene og produktene våre.

Juridisk grunnlag for behandlingen

Aircoil behandler alle personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lov. Vi behandler personopplysningene dine når det er nødvendig for å fullføre en avtale meg deg og når vi har en annen legitim og berettiget interesse i å behandle personopplysningene dine. Hvis vi skulle behandle personopplysningene dine for et formål som ifølge gjeldende lov krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før vi begynner med en slik behandling.

Sikkerhet for beskyttelse av personopplysninger

Aircoil er opptatt av høy sikkerhet for personopplysningene og har for dette formålet iverksatt passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, endring, spredning eller ødeleggelse.

Begrensninger mht. videreformidling av personopplysninger

Aircoil kan gi eksterne samarbeidspartnere (databehandlere) i oppdrag å utføre oppgaver for oss, for eksempel for å levere IT-tjenester eller hjelpe til med markedsføring, administrasjon av pressemeldinger, analyser eller statistikk. Utføringen av disse tjenestene kan innebære at samarbeidspartnerne våre får tilgang til personopplysningene dine. Selskaper som behandler personopplysninger på våre vegne må alltid underskrive avtaler med oss for at vi skal kunne sikre et høyt beskyttelsesnivå for personopplysningene dine hos våre samarbeidspartnere. Aircoil kan også videreformidle personopplysninger til tredjepart, som for eksempel politiet eller en annen myndighet, hvis dette kreves for etterforskning av lovbrudd eller om vi av andre grunner er pålagt å videreformidle slik informasjon av loven eller en myndighetsbeslutning.

Dine rettigheter og retten til å klage

Du har rett til å, i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, når som helt å be om å få tilgang til de personopplysningene om deg som behandles, å få rettet feilaktige personopplysninger, at Aircoil skal slutte å behandle samt slette personopplysningene dine, at behandlingen av personopplysningene dine begrenses, å trekke tilbake samtykke til en viss behandling (der samtykke er innhentet) samt å gjøre innsigelser mot behandlingen av personopplysningene. I slike tilfeller ber vi deg om å kontakte Aircoil ved å bruke kontaktinformasjonen til vår personvernansvarlige.

Scroll to Top