Thermoguard HWTG

Aircoil varmebatteri med ThermoGuard frostskadebeskyttelse av type HWTG

ThermoGuard er en spesialutviklet frostskadebeskyttelse som bygger på naturens egne lover. Et spesialbatteri som avlaster det høye vanntrykket i rørbøyene og forhindrer av bøyene sprenges. Trykket avledes til rørsystemet eller gjennom en sikkerhetsventil.

Når er thermoguard nødvendig?

Et varmebatteri med ThermoGuard er det beste valget for alle installasjoner og ekstra nyttig i anlegg der man ønsker lave returvanntemperaturer og i bygninger der vannlekkasje fra istykkerfrosne batterier bare ikke må skje.

ThermoGuard

MED THERMOGUARD FÅR DU

  • Et enklere styringssystem uten fare for usikker regulering og frostskadeproblemer.

  • Mulighet for lave returtemperaturer, noe som er positivt ved fjernvarme.

  • Enkel funksjon, uavhengig av strømforsyning.

  • Eliminering av falske frysevaktalarmer.

SLIK FUNGERER THERMOGUARD

HURTIGMENY
Fås i tre utførelser

Type B

Dekte gavler med innkapslede og isolerte samlingsrør og rørbøyer utenfor tilkoblingsmålene.

Type C

Dekte gavler med innkapslede og isolerte samlingsrør og rørbøyer innenfor tilkoblingsmålene.

Type IC

I aggregat, millimetertilpasset
til innvendig bredde og høyde. Dekte gavler med innkapslede og isolerte samlingsrør og rørbøyer innenfor innbyggingsmålene.

Standardutførelse

Batteriene leveres for vertikal montasje – horisontal luftstrøm. I tillegg til dette er batteriene utstyrt med skilt i henhold til AMA VVS og KYL 16.

Standardutførelsen har følgende materialer:

  • Rør av kobber
  • Lameller av aluminium
  • Hus av varmeforsinket stålblikk

Mange andre mulige materialvarianter kan produseres etter behov og ønsker.

  • Maks. arbeidstrykk 6 bar
  • Maks. arbeidstemperatur 100 ˚C
  • Type A og B Tetthetsklasse C

Info

Samlingsrørene har uttak med propp for lufting og avtapping 1/8″. Batterienes tilkoblinger på væskesiden har utvendig rørgjenge opptil t.o.m. DN 80.

Tilkoblingsmålene fremgår av den tekniske beregningen. Sikkerhetsventil 9 bar med tilkobling DN 15 er montert på retursamlingsrøret.

Batteriene er merket, slik at det fremgår hva som er innløp og utløp på væskesiden samt luftretningen. Både B- og C-utførelsen kan utstyres med enten gejd (G) eller flens (F).

Dokument

Gjenvinnbart
Återvinningsbar

Har du spørsmål, eller er det noe du lurer på?

Scroll to Top