Varme, ventilasjon og luftkondisjonering

Aircoil together in warm and cool

Vi er her for deg og hjelper deg gjerne

Luft med riktige forutsetninger

Alle bygninger og menneskene som oppholder seg i dem trenger luft med riktig temperatur, volum og kvalitet for å skape et behagelig inneklima. For hver installasjon stilles det krav til de løsningene og på komponentene som er del av den.

Det er her vi hos Aircoil kommer inn i bildet.

HVAC

Heating - Ventilation - Air conditioning

1200x650-_0001_varme

Varme

I Norge, til forskjell fra land som ligger nærmere ekvator, er det i flere deler av året behov for å tilføre varme til boliger, kontor, sykehus, og skoler.

Varme kan tilføres på ulike måter men det kreves alltid minst én varmekilde, og det kan være i form av en panne, varmepumpe eller fjernvarme. Varmen distribueres via varmevekslere, via bygningens vannbårne eller luftbårne varmesystem.

Varmebatterier

Aircoil leverer batterier for disse varmebærerne:

  • Vann – med eller uten frostbeskyttelse
  • Damp
  • Kjølemedium – for eksempel R32, ammoniakk og CO2
AC MasterSelection beregningsprogram

I vårt beregningsprogram AC Master Selection kan du beregne varmebatterier til vann og kjølemedier.

Trenger du batterier til damp, CO2 eller ammoniakk? Kontakt oss
1200x650-_0000_ventilation-ac

Ventilasjon og luftkondisjonering

Å ventilere et rom betyr at man erstatter forurenset luft med ny frisk luft. Slik fjerner man lukt, fuktighet, kulldioksid og andre forurensninger.

Med luftkondisjonering er formålet å tilpasse luftens tilstand for å oppnå ønsket resultat, det kan for eksempel være å varme eller kjøle luften for å skape et bedre inneklima, men det kan også være å forberede luften for en prosess.

Begrepene ventilasjon og luftkondisjonering er altså forskjellige per definisjon, men det er ikke uvanlig at det skjer et samspill mellom dem. I moderne ventilasjonssystemer er det vanlig at man kondisjonerer nylig ventilert frisk luft.

Aircoil leverer årlig ca. 100 000 varmevekslere av ulike typer. Mange brukes i ventilasjonsanlegg, enten til komfortkjøling, oppvarming eller varmegjenvinning.

Illustrasjon av relativ luftfuktighet i motsetning til romtemperatur

Luft

Lufttemperatur

Lufttemperatur er det vanligste målet for termisk komfort. Alle lokaler og bygninger stiller ulike krav på hvor mye arbeid som må utføres for åt opprettholde et godt inneklima.

I vinterhalvåret pleier temperaturen på luften innendørs å være mellom 18–23 grader, mens man om sommeren vanligvis tolererer temperaturer opptil 25 grader i kortere perioder. Temperaturer utenfor dette intervallet oppleves ofte som kjølig og trekkfullt, eller varmt og ubehagelig.

Luftfuktighet

Luftens fuktighetsinnhold er også en viktig parameter å ta hensyn til når man planlegger for et gode inneklima, for det kan ha direkte påvirkning på hvordan klimaet i rommet oppleves. I praksis har det ikke like stor påvirkning som innendørstemperaturen, men i situasjoner når det både er varmt og samtidig veldig fuktig kan det skape stort ubehag.

Scroll to Top