Markedets største utvalg

Materialvalg og kombinasjoner

Aircoil together in warm and cool

Vi er her for deg og hjelper deg gjerne

Mange muligheter med flere materialvalg og kombinasjoner

Hva som er det riktige materialvalget avhenger av hvor installasjonen din skal være i drift. Korrosive miljøer, temperaturvariasjoner eller varierende volum stiller ulike krav til hvilken type varmevekslende produkter som er nødvendig. Vi har materialene og mulighetene. Hos oss finner du informasjon, tilgjengelige material og løsninger.

 

 

VELG RIKTIG BATTERI UT FRA DINE EGNE FORUTSETNINGER Feil batteri kan være dyrt. Helt unødvendig.

Materialvalg

VELG RIKTIG BATTERI UT FRA DINE EGNE FORUTSETNINGER

Feil batteri kan være dyrt. Helt unødvendig.

Unngå produksjonsstopp, korroderte batterier som krever mer energi og unødvendige utskiftninger som koster tid. Velger du riktig batteri fra begynnelsen, forlenger du ikke bare levetiden men senker energi- og vedlikeholdskostnader.

95 % av alle våra batteribestillinger er i standardmaterialer, og vi veileder deg alltid slik at du får den mest økonomiske løsningen for prosjektet ditt. For de øvrige 5 % har vi også muligheter utenom det vanlige.

Hvilke utfordringer har du?

 • Har du ammoniakk i væsken?
  Velg ett batteri med rustfrie rør.
 • Skal batteriet brukes i kystnære miljøer?
  AluPaint/Hydrophile beskytter lamellene mot salt.
 • Røykgassrensing?
  Vi kan produsere batterier der alle delene er i syrefast stål.

Vi hjelper deg med å finne den beste løsningen ut fra dine behov.

Vil du vite mer?

Kombinasjoner

Aluvar
Rustfritt
Kobber
Aluminium
Previous slide
Next slide

Vi har levert flere millioner batterier de siste 50 årene, og vi har samlet erfaring og kunnskap vi gjerne vil dele med deg.  Ingen andre kan tilby et like stort utvalg av rørgeometrier, rørmål og materialer.

Kobberrør og aluminiumslameller er alltid utgangspunktet og det aller vanligste. Avhengig av kravene til ditt prosjekt, kan vi foreslå andre kombinasjoner som er bedre egnet og gir bedre forutsetninger i et lengre perspektiv.

Hva er dine behov?

Rør og lameller kan kombineres i nesten uendelige varianter – for eksempel:

 • Kobber/aluminium 
 • Kobber/Hydrofil
 • Rustfritt/aluminium
 • Rustfritt/rustfritt
 • Svartstål/aluminium
 • FeZn/FeZn

For deg som vill fordype deg i alle mulige variasjoner og kombinasjoner av mål og materialer har vi laget en omfattende oversikt. Se “Tabell over materialkombinasjoner” på listen.

Etterbehandlinger

Når rustfritt ikke er løsningen

Ekstreme miljøer kan kreve ekstreme løsninger. Svømmehaller og meget sure miljøer skaper problemer for batterier. Å endre fra standardmaterialer er ikke alltid den beste løsningen. Det kan være vanskelig å oppnå ønsket ytelse med edlere materialer, av og til er ikke det edle materialet edelt nok. Fra et termodynamisk perspektiv kan det til og med være fordelaktig å unngå visse materialer.

I vår egen produksjon kan rammedetaljer, koblingsrør og eksterne deler av batteriet epoksybehandles. Hvis du også trenger beskyttelse av lamellpakken, kan vi sende hele batteriet til etterbehandling.

Hvilken overflatebehandling trenger du?

Ulike behandlinger har ulike egenskaper. Kontakt oss gjerne for å få veiledning.

 • Heresite®
 • Blygold®
 • Electrofin® E-Coat
 • Kataforese
 • Fortinning (kun kobberbatterier)
 • Varmforsinking (kun stålbatterier)
Scroll to Top